Våra sponsorer
 
Ohlssons
 
Parajett
 
Mazars
 
 
 
 
 
 
 
Styrelse 2017
Från vänster: Tommy, Lars, Eila, Karin, Kersti, Sven-Olof och Per
 

Styrelsen 2017

Ordförande:
Telefon
E-post

Tommy Jönsson
0418-131 71
Jazzhouse@jazzhouselandskrona.se

Kassör:
Telefon
E-post
Per Påhlsson
070 669 20 12
Jazzhouse@jazzhouselandskrona.se
Sekreterare: 
Telefon
E-post
Karin Eggers
0418- 181 79
Jazzhouse@jazzhouselandskrona.se
Vice ordförande:
Telefon
E-post
Lars Karlsson
0418-210 40
Jazzhouse@jazzhouselandskrona.se
Ledamot:
Telefon
E-post
Eila Raudmets
0418-43 51 32
Jazzhouse@jazzhouselandskrona.se
Ledamot:
Telefon
E-post
Kersti Petersson
070-483 93 44
Ledamot:
Telefon
E-post
Sven-Olof Larsson
073-520 95 83
Jazzhouse@jazzhouselandskrona.se

 

 
Mat templet HSB Väskshopen Papco
       
ICA Kvantum Ateljè Bern Handelsbanken
       
       
 
Blob
 
Sidan uppdaterad 2018-02-09