Våra sponsorer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
  Drogpolicy  
     
 

Jazzhouse har som mål att främja jazzintresset i Landskrona.

Vi samarbetar med andra ideella föreningar som Kammarmusikföreningen. Vi bjuder även in unga jazzmusiker från olika folkhögskolors musiklinjer.

Föreningens arrangemang/ jazzkvällar bedrivs på Siriusrestaurangen i Landskrona, men kan även förekomma på andra restauranger. Vissa arrangemang görs i föreningslokaler och kyrkor.

Vid våra jazzkvällar kan det intas mat och dryck då arrangemanget genomförs på restaurang. Då arrangemanget genomförs på övriga lokaler kan det i förekommande fall serveras kaffe och vid något tillfälle tillåtas medhavd mat och dryck.

Jazzhouse policy är att missbruk av alkohol och droger är destruktivt och negativt och skall inte förekomma vid föreningens arrangemang.

Föreningen kommer därför att uppmärksamma om, medlem eller besökande, har problem vid våra jazzträffar och påtala det inträffade för att förhindra upprepning.
Personer som uppträder störande eller inte följer gällande ordningsregler skall av ansvarig kunna avvisas.

Jazzhouse policy innebär att:
Restauranger som vi nyttjar har serveringstillstånd.
Jazzhouse alltid har en representant på plats som tillsammans med restaurangpersonal ser till att villkoren för serveringstillståndet efterlevs.

Vid arrangemang i övriga lokaler skall ansvarsfrågan för arrangemanget klart framgå i kontraktet i enlighet med vår drogpolicy. Vid dessa tillfällen skall det alltid finnas en ansvarig representant för Jazzhouse närvarande.

Styrelsen
Jazzhouse Landskrona den 2010 02 19

 
Väskshopen Ateljé Bern Mat templet Handelsbanken
ICA KVANTUM Ohlssons Mazars
Papco HSB
 
Blob
 
Sidan uppdaterad 2021-10-24