Våra sponsorer
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     
 

Alkohol och drogpolicy

 
     
 

Syfte och mål

Det är framför allt för att förhindra skadligt bruk bland våra medlemmar som vi har en alkohol och drogpolicy. Syftet är att undvika ohälsa, tillbud, olyckor och att värna om en god och trivsam miljö vid föreningens arrangemang.

Alkohol och drogpolicyn innebär:

- att missbruk av alkohol och droger är destruktivt och negativt och skall inte förekomma vid föreningens arrangemang.

- att uppmärksamma om, medlem eller besökande, har problem vid våra jazzträffar och påtala det inträffade för att förhindra upprepning. Personer som uppträder störande eller inte följer gällande ordningsregler skall kunna avvisas.

- att restauranger som vi nyttjar har serveringstillstånd. Jazzhouse alltid har en representant på plats som ser till att villkoren för serveringstillståndet efterlevs.

- att vid arrangemang i övriga lokaler skall ansvarsfrågan för arrangemanget klart framgå i kontraktet i enlighet med vår drogpolicy. Vid dessa tillfällen skall det alltid finnas en ansvarig representant för Jazzhouse närvarande.

- att eftersom Folkets Hus inte har någon servering eller bar erbjuds medlemmarna möjligheten att ta med sin egen "picknickkorg" med mat och dryck till jazzkvällarna i dessa lokaler. Andelsföreningen Folkets Hus innehar av myndigheten godkänt serveringstillstånd.

Vi har alla ett ansvar!
Misstänker vi att en medlem har problem är det alltid rätt att handla genom att först tala med medlemmen själv om din oro, om ingen förbättring sker, tala med specialist.

Styrelsen
Jazzhouse Landskrona 2022-03-08

 

 
Väskshopen Ateljé Bern Ohlssons Handelsbanken
ICA KVANTUM HSB
       
 
Blob
 
Sidan uppdaterad 2022-03-20